Trường trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á đào tạo các nhóm ngành y, dược, điều dưỡng và đặc biệt là chương trình đào tạo kỹ thuật viên KAIGO làm việc tại Nhật Bản với mức lương hấp dẫn…..