Trường Trung cấp Vạn Tường đào tạo các ngành kế toán, kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch – lữ hành, công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm,…