Trường Việt Khoa đào tạo các ngành nghề như thiết kế đồ họa, kiến trúc, quản trị kinh doanh, du lịch, giáo dục mầm non và liên thông sư phạm mầm non,….