Nguyễn Phi Vân: “Thời của Máy chúng ta cần phải rất Người”

Thế giới kinh doanh, thế giới nghề nghiệp đã thay đổi khủng khiếp trong những năm qua. Điều gì đang xảy ra trên thế giới? Cách chúng ta sẽ học, tiếp cận nghề nghiệp trong tương lai sẽ khác như thế nào? Chính là nội dung chính của buổi trò chuyện giữa Diễn giả – […]

Giới thiệu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)

Được thành lập từ năm 1997, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt […]