Trường Đại học Hùng Vương TpHCM (HVUH)

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (HVUH) được thành lập năm 1995, là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên ở phía Nam nước ta, trường ra đời nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có hoài bão để phát triển và kiến […]