Khối ngành Kinh tế – Quản trị Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu trong đào tạo lĩnh vực kinh doanh và quản trị. Khoa Kinh tế – Quản trị tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng cung cấp những chương trình học chất lượng cao, được thiết kế song hành với nhu cầu liên tục biến đổi của các thị trường, […]